tổng hợp config của 1 số nhân vật trong làng cs (team gameTV)
/ lúc / 0 bình luận
Tham gia nhóm CỘNG ĐỒNG CS VIỆT NAM để cùng trao đổi, học hỏi và nhận nhiều bản Mod, Map , Skin!
NGHIÊM CẤM BẤT KỲ 1 THÀNH VIÊN NÀO CHỈNH SỬA Ở ĐÂY

Team GameTV :
 1. NGhĩa - http://www.mediafire.com/download/7ra5qhui5e61b5t/Nghia-LX.rar
Team Nhổn :
 1. MaBư - http://www.mediafire.com/download/87k15s5rut575bj/Mabu.rar
Team CSY :
 1. ChickenZero - 
  http://www.mediafire.com/download/ljervy6lf3eocnv/ChickenZero.rar
  Dũng Gà - http://www.mediafire.com/download/a9g2iscko2ws9a0/D.rar
  Ú Òa - http://www.mediafire.com/download/40tkv5756ex3egl/ú%20òa.rar
  NAM_CAO - http://www.mediafire.com/download/5daoq6cvauua1y7/NAM_CAO.rar
  NGƯỜI - BÁN - XÔI - http://www.mediafire.com/download/gjy2ujawwcx3zkv/Xôi%201.rar
  Chí Phèo - http://www.mediafire.com/download/czdmxaxvlx1scpv/chipheo.rar
  Lisf - http://www.mediafire.com/download/mlby85csnoronvg/Lisf%206.0.rar
  Hoàng Thiên - http://www.mediafire.com/download/oko2p1vnf9pu64g/HoangThien.rar
  Kim Đồng - http://www.mediafire.com/download/k5mzfih2d9i0d0c/KimDong.rar

THAM GIA TRANH TOP BÌNH LUẬN NGAY!

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước.

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.