Auto scrolling

Followers

Xem nhiều

Powered by Blogger.map cs
THAM GIA NHÓM THẢO LUẬN CỘNG ĐỒNG CS VIỆT NAM ĐỂ ĐƯỢC GẶP GỠ GIAO LƯU CHIA SẺ NHỮNG BẢN MOD CHẤT NHẤT CS.CONGTIN.VN
THAM GIA NGAY
alias "+lt" "cl_yawspeed 450; +left; +moveleft"
alias "-lt" "-left; -moveleft; cl_yawspeed 210"
alias "+rt" "cl_yawspeed 450; +right; +moveright"
alias "-rt" "-right; -moveright; cl_yawspeed 210"
alias "clt" "+lt; wait; -lt"
alias "crt" "+rt; wait; -rt"
alias "+fr" "alias spnj @fr; @fr"
alias "-fr" "alias spnj"
alias "@fr" "alias spnj; clt; crt; clt; crt; clt; crt; clt; crt; clt; crt; clt; crt; clt; crt; clt; crt"
bind f "+fr"

Hướng dẫn : Copy vào userconfig.cfg hoặc bạn tạo 1 file cfg vào game gõ EXEC tên file config đã tạo.cfg là xong.Phím tắt là " F " . Chú ý là bị block là mình không chịu trách nhiệm
Đây là danh sách các bản maps chất nhất có link tải tại video
Chuyên Mục:
Tìm Kiếm: config tăng tốc độ chạy 265 > 275

0 Bình Luận:

Post a Comment